Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do młodzieży

Pomost między niebem a ziemią

29/10/17 ks. Piotr Śliżewski
Budowla sakralna, którą widzimy fizycznymi oczyma jest obrazem „duchowej budowli”, którą tworzymy z innymi wierzącymi. Trudne jest to do wyobrażenia, ale warto się przy tym trochę zatrzymać. Każdy z nas jest swego typu kamieniem, który pozwala coś zbudować. Jeśli gromadzimy się w imię Boże, to nasza budowla nie będzie czymś byle jakim i tymczasowym, lecz nastawionym na wieczność. Czy kiedykolwiek tak na to spojrzałeś? Klękając w ławce kościelnej dokładasz „budulec swojego życia”, do duchowego składu budowlanego całej wspólnoty. Twoja obecność w świątyni na zgromadzeniach liturgicznych jest wspólnym wołaniem do Boga, że jest dla ludzkości kimś bardzo ważnym.