Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

29/10/17 Michał Piotr Gniadek
Jezus zadaje nam dziś pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Wygląd zewnętrzny i wystrój świątyni jest odzwierciedleniem naszego stosunku do Boga. Jeśli to On jest Panem świata, należy Mu się piękne miejsce kultu. Oczywiście chrześcijanin powinien przede wszystkim zabiegać o miejsce należne Bogu w sanktuarium własnego serca. Ono pozwala nam na nieustanny kontakt ze Stwórcą, nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach.