Polecamy
Wierzę, bo chcę! Przygotowanie do bierzmowania Best
seller
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,75 zł

Apostolstwo modlitwy

Homilia do dorosłych
03/09/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ogólna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości. „Życie powstaje tam, gdzie jest miłość” – mawiał ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło-Życie. „Miłości nie mogę absolutnie wykrzesać z siebie, ale jest ona czystym darem Bożym, który musi przyjść z góry, musi zostać wlany”. Rzadko można wybrać sobie parafię. Jest to wspólnota, trochę jak rodzina, w której po prostu rodzimy się do nowego życia przyjmując chrzest. Tu otrzymujemy dar wiary. O niego proszą nasi rodzice w momencie chrztu...
Homilia do dorosłych
01/10/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja misyjna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra. Michael Novak pytany w jednym z wywiadów o chrześcijańską duchowość pracy odpowiedział: „Tak, ale powiedziałbym jeszcze silniej: istnieje katolicka duchowość pracy. Max Weber przypisał protestancką etykę duchowi kapitalizmu i podkreślał ascetyczne cnoty, które nazwał protestanckimi, takie jak regularność, punktualność, dyscyplinę. Owszem, one są ważne, ale drugorzędne. Pierwszo- rzędne cnoty to radość pracy i kreatywność, to co mój przyjaciel Rocco Buttiglione nazywa czynnikiem Don Kichota. Radosny charakter pracy jest zgodny z pozytywną nauką katolicką o stworzeniu.