Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa
Homilia do dorosłych

Godzina Święta - adoracja na październik (5 X)

05/10/17 ks. Maciej K. Kubiak
Teksty nabożeństwa można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu.
Październik to miesiąc modlitwy różańcowej, która – jak uczył św. Jan Paweł II – należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej. Spróbujmy więc dzisiejszą adorację połączyć z kontemplacją
tajemnic różańca świętego, które rozważamy każdego dnia w tym miesiącu, odkrywając na nowo piękno tej modlitw, przypomniane nam m.in. Liście Apostolskim św. Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae. Adorując Chrystusa, idźmy
do Niego razem z Maryją, razem z Nią wpatrujmy się w Niego, wspominając w postawie wiary i miłości to, czego Bóg dokonał przed wiekami i otwierając się na łaskę, jaką Chrystus uzyskał dla nas przez swe tajemnice życia, śmierci
i zmartwychwstania.

Śpiew „Bądźże pozdrowiona”

Modlitwa prośby
Z ufnością zanośmy nasze prośby do Zbawiciela, który cudownie przemienił się na górze w obecności swoich uczniów – Ukaż nam, Panie, blask swojej światłości.

– Ojcze nieskończenie dobry, Ty przemieniłeś swego umiłowanego Syna i objawiłeś się w świetlistym obłoku, spraw, abyśmy wiernie słuchali słów Chrystusa – Ukaż nam, Panie, blask swojej światłości.
– Boże, Ty hojnie obdarzyłeś swoich wybranych szczęściem i radością, daj, abyśmy znaleźli w Ciele Chrystusa źródło naszego życia – Ukaż nam, Panie, blask swojej światłości.
– Boże, Ty oświeciłeś nasze serca, abyśmy oglądali Twoją chwałę na obliczu Jezusa Chrystusa, pozwól nam zawsze się wpatrywać w Twojego umiłowanego Syna – Ukaż nam, Panie, blask swojej światłości.
– Boże, Ty przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa objawiłeś nam powszechny plan zbawienia, niech światło Ewangelii ogarnie wszystkich ludzi – Ukaż nam, Panie, blask swojej światłości.