Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa
Homilia do dorosłych

Pierwszy piątek września - homilia do dorosłych (1 IX)

01/09/17
W momencie chrztu każdy chrześcijanin otrzymuje płonącą lampę. Przez pierwsze lata wzrastania zadaniem rodziców, krewnych i bliskich jest to, aby lampa świeciła jasnym blaskiem, czyli – mówiąc prościej – dbają o stan wnętrza dziecka, o dobre samopoczucie duchowe. Ale gdy dziecko wie już co to jest dobro, a co zło, samo zaczyna dbać o stan swojej lampy.