Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa
Homilia do dorosłych

Znak wspólnoty - Nabożeństwo fatimskie (13 X)

13/10/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Chrześcijanie od początku gromadzili się we wspólnocie na wytrwałej i jednomyślnej modlitwie. Świadectwo powyższego mamy w Dziejach Apostolskich. Kościół po dziś dzień naśladuje pierwsze wspólnoty i gromadzi swych wiernych na modlitwie. Tak jak pierwsi chrześcijanie, tak i my jesteśmy znakiem dla świata, że jesteśmy ludem Bożym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Naszymi filarami są apostołowie, a każdy papież jest następcą świętego Piotra. Po modlitwie i czynach rozpoznawano Jezusa.