Polecamy
Franciszek dla mężczyzn
Markus Hofer
KSIĄŻKA
24,00 zł 20,40 zł

Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Homilia do dorosłych
13/10/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Chrześcijanie od początku gromadzili się we wspólnocie na wytrwałej i jednomyślnej modlitwie. Świadectwo powyższego mamy w Dziejach Apostolskich. Kościół po dziś dzień naśladuje pierwsze wspólnoty i gromadzi swych wiernych na modlitwie. Tak jak pierwsi chrześcijanie, tak i my jesteśmy znakiem dla świata, że jesteśmy ludem Bożym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Naszymi filarami są apostołowie, a każdy papież jest następcą świętego Piotra. Po modlitwie i czynach rozpoznawano Jezusa.