Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Dzień Nauczyciela (14 X) Błogosławieni, którzy chcą usłyszeć

14/10/17 Anna Lipczyńska
Wielkie bogactwo znaczeń: „słuchać”, „słyszeć”, „usłyszeć”, „wysłuchać” czyli mieć cierpliwość w słuchaniu. I jeszcze „usłuchać”, czyli być posłusznym. Panie Jezu, do jakiego słuchania Ty nas zapraszasz mówiąc: Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają? Czy po to, aby dobrze słuchać słowa Bożego, trzeba najpierw nauczyć się z miłością słuchać drugiego człowieka?