Homilie okolicznościowe

Wywyższenie Maryi przez moje uniżenie (7 X)

07/10/17 Sławomir Zatwardnicki
Wszechmocny czyni wielkie rzeczy tym, „co się Go boją”, a do takich bez cienia wątpliwości należała Służebnica Pańska. Uczynił Jej wielki przywilej ze względu na Swoje imię. Odnalazł Ją młodziutką w tej wioseczce, w której żyła, a wcześniej przygotował od poczęcia do przyjęcia powołania Matki Bożej stawiającego Ją ponad wszystkimi innymi ludźmi.