Idźcie i głoście! Słuchając Franciszka...
Homilia do dorosłych

Miłosierdzie i nieszczęśliwa (na wrzesień)

01/09/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
„Jubileusz dobiega końca i zamykają się Drzwi Święte – napisał Franciszek w Liście Misericordia et misera na zakończenie Roku Miłosierdzia – jednak drzwi miłosierdzia naszego serca są zawsze szeroko otwarte” (MeM 16). „Miłosierdzie nie może być bowiem jakąś dygresją w życiu Kościoła, ale stanowi samo jego życie, czyniąc widoczną i namacalną głęboką prawdę Ewangelii. Wszystko objawia się w miło- sierdziu; wszystko się rozstrzyga w miłosiernej miłości Ojca” (1). Warto sięgnąć po ten niezwykły dokument zachęcający do prawdziwej kulturalnej rewolucji.