Idźcie i głoście! Słuchając Franciszka...
Homilia do dorosłych

Windą do nieba (na październik)

01/10/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
Czytając pisma św. Teresy od Dzieciątka Jezus uderza nas prostota jej języka i prostota jej życia. Przyjęta przez nią postawa cierpliwego wyczekiwania na Boże działanie, poddanie się Bożej pedagogice, postawa rozeznawania i życzliwego korygowania własnych ocen i zachowań; postawa otwartości na nowość działającego w niej Ducha Bożego i wyrozumiałość dla drogi każdej z sióstr – miała doświadczenie w towarzyszeniu młodym karmelitankom. Wszystkie te cechy można z łatwością odnaleźć u papieża Franciszka.