W TYCH MIESIĄCACH

Dzielmy się doświadczeniami, szukajmy rozwiązań

31/08/17 ks. Maciej K. Kubiak
Jak już pewnie zauważyli nasi stali Czytelnicy, „Biblioteka Kaznodziejska” zmienia się od kilku miesięcy. W styczniu, na początku 111. roku istnienia naszego czasopisma, wprowadziliśmy nową szatę graficzną wraz z nową okładką. Od tego miesiąca proponujemy również nieco odmienione wnętrze naszego dwumiesięcznika, zaprojektowane przez dwoje grafików zaprzyjaźnionych z naszą redakcją – Alicję Krygier i Adama Piaska. Dziękujemy im za to! Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany ułatwią dostęp do poszczególnych działów i pojedynczych tekstów.
Każdy zeszyt „Biblioteki Kaznodziejskiej” otwiera krótkie słowo redaktora
naczelnego, zatytułowane zazwyczaj po prostu „Od redakcji”, tak jak w wielu
innych czasopismach. My jednak chcielibyśmy wrócić do tytułu, który w 1985
roku, krótko po rozpoczęciu pracy w redakcji, zaproponował dla tej rubryki
długoletni redaktor naczelny „Biblioteki Kaznodziejskiej”, ks. dr Zdzisław
G. Grzegorski (zmarły w 2012 roku – 15 października minie 5 lat od jego
śmierci). Najpierw „W tym miesiącu”, gdy „Biblioteka Kaznodziejska” ukazywała
się jako miesięcznik, a potem „W tych miesiącach”, gdy byliśmy już
dwumiesięcznikiem. Intencją ówczesnego szefa naszej redakcji było krótkie
wprowadzenie w problematykę duszpasterską kolejnych miesięcy.
„W okresie wielkanocnym i w radosnym, maryjnym maju mamy wiele zadań
duszpasterskich, przypada wiele świąt… Posługą słowa staramy się pogłębić
życie duchowe wspólnoty parafialnej. Korzystając z publikowanych tekstów
staramy się je ożywić własnymi przemyśleniami i dostosować do naszych
słuchaczy. Tę pracę «Biblioteka Kaznodziejska» pragnie ułatwić, pośrednicząc
między szerokim kręgiem Księży przygotowujących konspekty kazań
a Duszpasterzami liczącymi na ich pomoc, na twórczy wysiłek i umiejętność
komunikowania Ewangelii” – pisał w swoim pierwszym „redaktorskim” słowie
ks. Grzegorski (3-4/1985). W marcu 1999 roku zachęcał: „W tych miesiącach…,
gdy stajemy wobec tylu zadań duszpasterskich, świąt i uroczystości, wypadnie
nieraz rozglądnąć się za pomocami, które by zainspirowały posługę słowa… Na
swój sposób nasze forum współpracy już podjęło wysiłek ich opracowywania,
który przekazujemy. Tak to wspólnie dzielimy trud przepowiadania – i współodpowiedzialności
za słowo Boga”. Podobny wydźwięk mają słowa z 2002 roku
(wrzesień – październik): „Jesień… Koniec wakacji dzieci – szkoła, katecheza,
Msze dla dzieci… Wszystko to sygnalizuje tak dla rodziców, ludzi pracy, rolników,
jak i dla nas: nowy etap pracy. I troska, a może duszpasterski niepokój,
bo Dziwny jest ten świat…”.
I na koniec jeszcze przypomnienie z jesieni 1999 roku – trochę „na czasie”:
„Staramy się – nawet z pewnym niepokojem, by czegoś nie przeoczyć… – podawać
różne pomoce, podsuwać inicjatywy. Prosimy szczególnie rozważyć w tym
roku możliwość duszpasterskiego wykorzystania i położenia akcentu na nabożeństwa
różańcowe, na sugestię innego sposobu ich religijnego przeżywania”.
W tych miesiącach, we wrześniu i w październiku – tak samo, jak w latach
ubiegłych – stajemy wobec wielu zadań duszpasterskich, a „Biblioteka Kaznodziejska”
wciąż pragnie wspierać duszpasterzy, pomagać im, inspirować. Naszą
ofertę pomocy do homilii poszerzamy – konsekwentnie już od ponad dwóch
lat – o szereg pomocy duszpasterskich, przede wszystkim dla dzieci, które
przygotowujemy wraz z „Małym Przewodnikiem Katolickim”. Na cały rok
szkolny Święty Wojciech Dom Medialny i nasza redakcja proponują projekt
„Niedziela z Owieczką” ze szkicami homilii, które przygotowuje ks. Andrzej
Muńko (w tym numerze znajdziemy teksty na wrzesień i październik) oraz na
październik projekt „Odmawiajcie różaniec”. Jako Suplement do tego numeru
przygotowaliśmy osobny zeszyt, w którym znajdziemy Czytania na październik
oraz rozważania tajemnic różańcowych dla dzieci i dla dorosłych. Już teraz
sygnalizujemy kolejny projekt na Adwent, składający się z szopki do samodzielnego
złożenia przez dzieci z elementów zbieranych na roratach oraz homilii na
roraty, które opublikujemy. Zamówienia na wszystkie pomoce można składać
w Dziale sprzedaży (61 659 37 59 lub 61 659 37 56).
Przypadająca w październiku, 5. rocznica śmierci ks. dr. Zdzisława G. Grzegorskiego,
będzie okazją do modlitwy za wieloletniego redaktora naczelnego
naszego pisma, do wspomnienia jego homiletycznego dorobku, a przede wszystkim
do szukania wciąż nowych inspiracji dla naszej posługi słowa. A zatem
– jak powtarzał ks. Grzegorski – „dzielmy się doświadczeniami, dyskutujmy,
szukajmy rozwiązań” (zob. s. 195) .