13 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

01/07/18
Piękna Ewangelia. Jak ją rozumieć?