13 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Trzeba żyć wiarą

01/07/18 Danuta Szelejewska
ystarczy uświadomić sobie, jak wielkie niebezpieczeństwo niesie z sobą każdy – nawet najdrobniejszy – grzech, który zmniejszając czujność człowieka, doprowadza do stopniowego oddalania się od Pana Boga. A z tym już absolutnie nie ma żartów.