14 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Aby nie był lekceważony

08/07/18 ks. Jacek Kacprzak
Najliczniejszą grupę stanowią nazaretanie. Oni najdłużej znają Jezusa, ale najprawdopodobniej pierwszy raz widzą Go nauczającego w synagodze. Są zadziwieni, jakby ujrzeli nową twarz swojego rodaka. Rozpoznają niezwykłość osobowości, mądrość i jakąś moc poruszającą, dynamizm (gr. dynamis), jaki z Niego emanuje. Spontaniczny i zupełnie, jak się wydaje, naturalny zachwyt Jezusem natrafia jednak na trudność w postaci uprzedniego doświadczenia: przecież to cieśla, którego doskonale znamy!