14 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Bóg jest obecny w codzienności wierzących

08/07/18 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Eucharystia to obecność Jezusa w Duchu Świętym (por. KL 7). W celebracji sakramentalnej proporcje między tym, co widoczne dla oczu, a prawdą (skutecznością zbawczą) są odwrotne: im prostszy znak, tym więcej łaski Bożej – „im głębsza w Kościele kenoza Słowa i Ducha – a sakramenty są tego momentem i miejscem – tym bardziej ogołocony z zewnętrznych atrybutów jest Ojciec; wówczas jednak jest On bardziej i Ojcem, i Źródłem” (J. Corbon).
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: W Eucharystii wierni weszli w przestrzeń zbawczego działania Boga (…). Wezwanie tej niedzieli jest jasne: rozpoznać Boga przemawiającego w codzienności; zwracać się do Pana każdego dnia i oczekiwać Jego miłości, pomocy. Jak sługa usługuje codziennie swemu panu, dojrzała służąca swej pani, tak wierzący codziennie powinien wpatrywać się w Boga. Taka wiara rehabilituje codzienność, nadaje jej głęboki sens i oparcie.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018