14 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Prawdziwy obraz Jezusa

08/07/18 ks. Franciszek Zawadzki
Znamy Jezusa tak jak znali go mieszkańcy Nazaretu dwa tysiące lat temu. Doskonale wiedzieli gdzie znajduje się Jego rodzinny dom, którzy są Jego krewnymi, wymieniają nawet Jego zawód nazywając go cieślą. Ta znajomość jednak – jak przekonuje nas dzisiejsza ewangelia – była bardzo powierzchowna. Co więcej – była to znajomość zasłaniająca prawdziwy obraz Jezusa.