14 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

08/07/18 Szymon Bojdo
Słowa Świętego Pawła wydają się krzepiące: jeśli jesteś słaby, Bóg chce potwierdzić, że wystarczy Jego łaski. Jak jednak stawiać na słabość, w czasach kiedy najbardziej liczy się tężyzna fizyczna, piękny wygląd, osiąganie sukcesów? Czy mamy być cierpiętnikami, którzy będą tylko bezwiednie przyjmować ciosy? Naturalnym odruchem jest unik, chęć oddalenia się od tego co jest moją słabością. Jak zatem sprawić, by to, co we mnie bezsilne, małe, co wywołuje ból, zostało przemienione przez łaskę Bożą?