15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Potrzebuję kogoś drugiego?

15/07/18 ks. Robert Klemens COr
Każdy człowiek, jako istota społeczna, tęskni i pragnie taką więź mieć. Nawet ci, którzy formalnie deklarują się jako „wolne elektrony”, mentalnie czują (czasem pragmatycznie) bądź odkrywają potrzebę małej czy większej wspólnoty, z którą mogliby się identyfikować.