15 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

15/07/18 ks. Stanisław Dyk
„Miłość Chrystusa przynagla nas” do głoszenia Bożego miłosierdzia
„Miłość Chrystusa przynagla nas” do głoszenia Bożego miłosierdzia
 
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: (…) Słowo Boże zwiastuje pokój i zachęca do złożenia nadziei w zbawieniu, które jest bliskie i polega na wprowadzeniu człowieka w przestrzeń Bożej miłości, sprawiedliwości i łaski. Zbawienie to jest zarazem darem niebios i zadaniem człowieka. Bóg jawi się tutaj jako przewodnik człowieka, który kroczy przed nim i wskazuje mu kierunek życia.
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W Eucharystii  (…) Chrystus udziela wierzącym miłości Ducha Świętego, aby wychodząc z Eucharystii, mogli świadczyć o Tym, którego spotkali. Znakiem liturgicznym analogicznym do nacinania sykomory może być chociażby uderzenie się w piersi w czasie żalu za grzechy – jest to jakby nacięcie skorupy swej powierzchowności po to, by rozpoznać swój grzech, a w konsekwencji nabrać smaku Ducha Świętego (…).
 
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018