15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Zaufajmy Bogu

15/07/18 ks. Konrad Zygmunt
ak się przygotowujemy do takiego wyjazdu? (szykujemy bagaż). Pomagają nam w tym rodzice, bo bardziej potrafią przewidzieć wszystkie sytuacje, gdzie coś będzie nam potrzebne. Mam tutaj taki plecak (torbę) i coś tam już jest spakowane. Czy potrzebujemy plecaka, torby? (tak, nie da się trzymać tylu rzeczy w rękach). A ile ich potrzebujemy? (jeden, dwa). Można właściwie powiedzieć, że jak najmniej. Czyli trzeba się dobrze spakować.