15 niedziela okresu zwykłego

Zjednoczyć wszystko na nowo (sugestie słuchacza)

15/07/18 Olaf Szczypiński
Rodzą się bowiem następujące pytania: dlaczego Bóg chce pojednać świat ze sobą? Czy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nie było właśnie owym pojednaniem? Co oznacza zjednoczenie tego, co w niebiosach z tym, co na ziemi? Jaka jest różnica, jeśli w ogóle, między zbawieniem a odkupieniem?