16 niedziela okresu zwykłego

Komu Bóg mówi „biada”? (sugestie słuchacza)

22/07/18
A może warto by wzmóc jeszcze tę ufność poprzez przyjrzenie się, jakimi cechami i działaniami wyróżnia się Dobry Pasterz i jakie są konsekwencje tych działań w życiu człowieka –„owcy”, która zaufała. I zapytać, czy ja czuję się taką „owcą”, czy widzę takie właśnie przełożenie między działaniem Pasterza a moim życiem, o jakim mówi psalm? A jeżeli nie widzę, to dlaczego?