16 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Nie zasmucajmy Bożego Ducha

22/07/18 ks. Łukasz Figurski
Kiedy dzisiaj gromadzimy się na celebracji eucharystycznej spotykamy Chrystusa – Proroka i Dobrego Pasterza. Posilamy się Jego słowem i chlebem życia. W ten sposób Chrystus prowadzi nas do źródeł wiecznego życia i radości. Eucharystia jest dla nas wierzących chwilą szukania Jezusa – tak jak poszukiwały Go ewangeliczne tłumy oraz miejscem „przebywania na osobności”, jak to czynili apostołowie. To w Eucharystii wierzący mogą odnaleźć pokój i uzdrowienie płynące ze spotkania z miłosierdziem Ojca.