16 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

22/07/18 ks. Stanisław Dyk
Duch Święty upodabnia wierzących do Chrystusa – Proroka i Pasterza
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin napełniony w Eucharystii Duchem Świętym zostaje upodobniony do Jezusa i może na Jego wzór odnosić się z miłosierdziem do swych braci. Wierzący wezwani są zatem, aby „nie zasmucali Ducha Świętego przez […] gniew, wrzaskliwość, znieważanie, wszelką złość”, lecz by „byli dla siebie dobrzy i miłosierni”. Chodzi tu zwłaszcza o dzielenie się
słowem Bożym z tymi, którzy są „jak owce bez pasterza” – nie mają życiowego przewodnika i są zagubieni – stracili punkt odniesienia. Chodzi o miłosierdzie wobec tych, którzy są słabi i osamotnieni. Od strony negatywnej można powiedzieć, że chodzi tu o to, aby nie „rozpraszać” braci poprzez nienawiść, wszelką złość i niezgodę, lecz aby postępować „sprawiedliwie i roztropnie”, wypełniając prawo Bożej miłości.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.