16 niedziela okresu zwykłego

Wrażliwość Jezusa Chrystusa

22/07/18 ks. Paweł Wygralak
W ten sposób Paweł wyraził prawdę, która stanowi o wyjątkowości chrześcijaństwa pośród wszystkich znanych religii. Bóg, Boży Syn, staje pośród ludzi jako jeden z nas. Pozostając prawdziwym Bogiem, rodzi się jako prawdziwy człowiek, aby być z nami i dzielić z nami wszystkie radości, ale i trudy ziemskiego życia. To jest Bóg bliski człowiekowi, bliski jego radościom, trudom i cierpieniom.