17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Komunia Święta pokarmem mojej duszy

29/07/18 bp Antoni Długosz
Proponowane pomoce: obraz księdza i dzieci, rodziny przy stole oraz głodnych dzieci; obraz Bożych przykazań, proroka Elizeusza, nauczającego Jezusa, chlebów i ryb oraz obraz Jezusa; obraz głodnego człowieka, obraz mszy świętej, dziecka przyjmującego Komunię Świętą oraz obraz rodziny przy posiłku.