17 niedziela okresu zwykłego

Rozum i wiara

29/07/18 Patryk Jakubowski
Sugestie słuchacza