17 niedziela okresu zwykłego

W Eucharystii Duch Święty pobudza do dzielenia się miłością

29/07/18
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Jezus dokonuje cudu rozmnożenia chleba, który w kontekście pierwszego czytania można interpretować jako cud pomnażania ludzkiej miłości – daru z siebie (…). W tle Jezusowego cudu pojawia się także wspomnienie Paschy żydowskiej, co każe interpretować to wydarzenie w świetle śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Jezus dokonuje cudu rozmnożenia chleba, który w kontekście pierwszego czytania można interpretować jako cud pomnażania ludzkiej miłości – daru z siebie (…). W tle Jezusowego cudu pojawia się także wspomnienie Paschy żydowskiej, co każe interpretować to wydarzenie w świetle śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Wtedy to właśnie poprzez ofiarę człowieka – Chrystusa – Ojciec dokonuje pomnożenia miłości. Po zmartwychwstaniu Jezusa ludzie otrzymują Ducha, który uzdalnia ich do ofiarowania się innym i karmienia ich do syta swą dobrocią (…).
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: To w Eucharystii Bóg pomnaża to, czego zawsze brakuje ludziom – miłość (…). Wierzący zostają napełnieni miłością Boga, która zawsze się udziela w Duchu Świętym (…). Warto, aby w homilii celebrans zachęcił zgromadzonych do współofiarowania się razem z Chrystusem Ojcu i braciom w wierze oraz do przyjęcia Ducha, który w Piśmie Świętym nazywany jest właśnie Darem.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018