18 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Sugestie programowe

05/08/18 ks. Stanisław Dyk
W Eucharystii Jezus udziela „pokarmu, który nie ginie” – Ducha Świętego
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Wierni nasyceni Boskim życiem w Eucharystii czują, że do pełni życia potrzeba Słowa pochodzącego z ust Ojca, potrzeba Ducha Świętego, który wprowadza w przestrzeń Bożej obecności i działania. Chrześcijanin przemieniony na Eucharystii wie, że w swoim życiu nie został sam. Jest zatem posłany, aby świadczyć o pełni życia, które udziela Ojciec. Wierzący, istniejąc w świecie naznaczonym grzechem, mogą jednak „zarażać się” duchem świata, który często nie widzi nic poza tym, co materialne – jak Izraelici na pustyni, którzy wołali: „Oczy nasze nie widzą nic poza manną”. Wtedy jednak człowiek pozostaje zawsze niewolnikiem lęków o swój byt. Chrześcijanin wsparty łaską Ducha przypomina sobie zatem o zbawczej obecności Boga i kieruje swoje pragnienia ku Eucharystii. Chrześcijanin wierzy, że Bóg prowadzi go przez życie tak, jak z miłością i troską prowadził Izraela przez pustynię (…).
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018