18 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Wielkie poszukiwanie

05/08/18 ks. Tomasz Rogoziński
ewnie już się domyślacie o jakim chlebie mówi Jezus. Wygłosił On katechezę na temat chleba eucharystycznego, którym mogą karmić się wierzący w Jezusa. Mówi dzisiaj w Ewangelii o chlebie, który daje życie wieczne, który potrafi w pełni nasycić człowieka.