19 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Będzie żył na wieki

12/08/18 ks. Kazimierz Kubat SDS
Bez Eucharystii przyjmowanej regularnie i z miłością nie mam szans na przeżycie. Bez Eucharystii umieram. A to przecież Ojciec daje nam na pokarm ciało swojego Syna, „abyśmy życie mieli i mieli je w obfitości”. Bez Niego nie mamy możliwości przeżycia. Bez Niego nic uczynić nie możemy. Wydaje nam się tylko, że żyjemy, że nam się powodzi, że jesteśmy zdrowi.