19 niedziela okresu zwykłego

Kto z nas może być pewien? (sugestie słuchacza)

12/08/18 Michał Piotr Gniadek
Psalmista nawołuje: „Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry”. Czyli powinniśmy zmienić nasz sposób planowania. Najpierw trzeba zwrócić się ku Bogu, skosztować Jego ciała i słowa, by potem móc dokonywać najbardziej perspektywicznych wyborów.