19 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Zamiast chleba – Eucharystia

12/08/18 ks. Mariusz Pohl
Jezus odwołał się do manny, bo dobrze zrozumiał intencje i zamysły Żydów. Oni po prostu chcieli codziennej porcji darmowego chleba i to jeszcze najlepiej z czymś do obłożenia. Skoro na pustyni od Mojżesza była tylko sama manna, to przecież teraz od Mesjasza należałoby się więcej.