20 niedziela okresu zwykłego

Eucharystia darem i zadaniem miłości

19/08/18 Danuta Stankiewicz
I tak, w starożytności znane było określenie miłości jako tymos, czyli ślepej siły, popychającej nas gdzie bądź. Później wprowadzono pojęcie miłości jako philia, czyli przyjaźni. I wreszcie, chrześcijaństwo przyniosło nam szczytowe rozumienie miłości jako agape, a więc miłości Boga. Znając różne rodzaje miłości i wiedząc, że jest ona tym, co człowieka odżywia, odpowiedzmy sobie, jaką miłością chcemy się karmić?