20 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Eucharystia mesjańską ucztą i „zadatkiem przyszłej chwały”

19/08/18 ks. Stanisław Dyk
W Eucharystii Jezus udziela wierzącemu życia, które jest jednoznaczne z życiem w relacji między Ojcem i Synem – życiem w Duchu. Eucharystia wprowadza jej uczestników w intymną, osobistą, miłosną relację z Trójcą Świętą.
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Mądrość, która przygotowała ucztę, wysłała swoje „służące”, aby nawoływały: „Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam” (pierwsze czytanie). Rolę owego sługi pełni każdy homilista, który ma „nawoływać” swych braci: ten, kto chce posiadać życie bez końca, musi spożywać Ciało i pić Krew Chrystusa, to znaczy zjednoczyć się wewnętrznie poprzez dar Komunii Świętej z Jezusem, a przez Niego z Ojcem i Duchem Świętym. W ten sposób sam stanie się nosicielem i dawcą życia. W Eucharystii Jezus udziela wierzącemu życia, które jest jednoznaczne z życiem w relacji między Ojcem i Synem – życiem w Duchu. Eucharystia wprowadza jej uczestników w intymną, osobistą, miłosną relację z Trójcą Świętą.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.