NMP Częstochowskiej

Była tam Matka Jezusa

26/08/18 ks. Stanisław Dyk
Jak była obecna w Kanie, tak jest dzisiaj obecna w misterium Chrystusa i Kościoła, na godach, które zgotował Ojciec niebieski swojemu Synowi w Kościele i w naszej umiłowanej ojczyźnie.
W Polsce to jedna z najważniejszych uroczystości maryjnych. Na ten dzień na Jasną Górę do Czarnej Madonny zmierzają pielgrzymki z całej Polski, bardzo często piesze. Jak co roku słyszymy Ewangelię o godach w Kanie Galilejskiej. ,,Była tam Matka Jezusowa, zaproszono też Jezusa wraz z uczniami Jego...”. Dalsze dzieje znamy. Na weselu, chociaż są pełne radości i nadziei, mogą pojawić się trudności i kłopoty. Gody w Kanie są obrazem Kościoła Chrystusowego. Oblubieńcem – z woli Ojca niebieskiego – jest Pan nasz Jezus Chrystus; sługami – biskupi i prezbiterzy; biesiadnikami – cały lud Boży. Jest na weselu Matka Jezusowa, albowiem nie ma godów bez matki. Jest więc Maryja także na godach współczesnych Kościoła Chrystusowego. Jak była obecna w Kanie, tak jest dzisiaj obecna w misterium Chrystusa i Kościoła, na godach, które zgotował Ojciec niebieski swojemu Synowi w Kościele i w naszej umiłowanej ojczyźnie.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.