Apostolstwo modlitwy

W przyjaźni z Panem i braćmi

01/07/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ewangelizacyjna: Aby prezbiterzy, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.