Homilie okolicznościowe

Blask zwycięstwa (NMP Królowej)

22/08/18 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Dlatego „po długiej tedy i dojrzałej rozwadze”, nie tylko ustanawia święto, ale wiąże z nim ważne duchowe zadanie dla całego Kościoła ciągle aktualne: „Nakazujemy również, aby tegoż dnia ponawiano poświęcenie się rodzaju ludzkiego nieskalanemu Sercu Panny Maryi. W nim bowiem leży nadzieja nadejścia lepszego wieku, tryumfu wiary i chrześcijańskiego pokoju”.