Homilie okolicznościowe

Dziękujmy Bogu! (homilia na dożynki)

01/07/18 ks. Zbigniew Cieślak
Dożynki to także okazja, by zastanowić się nad relacją praca a wiara. Otóż istnieje dziś w naszym bogacącym się kraju coraz szerzej rozpowszechniany pogląd, że nie mamy czasu na Mszę Świętą niedzielną, udział w grupach parafialnych, innych praktykach religijnych, jak nabożeństwa majowe czy różańcowe, gdyż „trzeba pracować”, „trzeba zarabiać na chleb”; albo jak się dorobię, to wtedy więcej czasu poświęcę na Kościół i wiarę.