Homilie okolicznościowe

Jak Maryja, napełnieni Duchem Świętym

01/07/18 s. Urszula Kłusek SAC
ROZPOCZĘCIE PIELGRZYMKI DO SANKTUARIUM MARYJNEGO Czytania z Wniebowzięcia NMP: Ap 11, 19a; 12. 1. 3-6a; 1 Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56 „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła…” - takimi słowami rozpoczyna się odczytany fragment Ewangelii. „W tym czasie” wybraliście się i wy, pójdziecie, a właściwie już idziecie, bo przecież tą właśnie Eucharystią rozpoczynacie wasze wędrowanie na spotkanie z Matką i Królową z Jasnej Góry.