Homilie okolicznościowe

Prawdziwe spojrzenie (Przemienienie Pańskie)

06/08/18 ks. Maciej Szczepaniak
Dziś razem z apostołami wychodzimy z Jezusem na wysoką górę. Oni na co dzień wpatrywali się w oblicze Jezusa, ale to, co ujrzeli na górze Tabor, przekraczało ich wcześniejsze doświadczenia. Ewangelista Marek określa przemienienie czasownikiem metemorfothe, który wyraża coś więcej aniżeli samą zewnętrzną zmianę. Mówi o jej podłożu, o istocie, o przejściu z jednej formy do drugiej.