Homilie okolicznościowe

Spory (św. Krzysztofa)

25/07/18 ks. Andrzej Ziółkowski CM
ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA, PATRONA KIEROWCÓW ⦁ 25 LIPCA Uwaga, po liturgii następuje błogosławieństwo kierowców: Boże, Ty mocą swojego Słowa stworzyłeś wszechświat, da­łeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc dosko­nalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby te pojazdy, które są dziełami ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służyły dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi...