Homilie okolicznościowe

Z naszych pól - serc - świątyń (homilia na dożynki)

01/07/18 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Dziękujemy dzisiaj Bogu za wszystkie dary, których nam udziela – te, które są naszym pokarmem i przedłużają nam życie oraz te, które radują wszystkie nasze zmysły, a szczególnie dają moc duszy.