Pierwszy piątek

Punkt podparcia (do dorosłych)

06/07/18 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Jak to się stało, że celnik Mateusz usłyszał słowa Chrystusa i od razu porzucił komorę celną? Pan znalazł punkt podparcia. Co nim było? Czyżby wnętrze Mateusza? Jego pragnienia? Jego tęsknoty? Stan jego duszy? Poszukiwanie prawdy? A może pragnienie świętości? Chęć uczynienia czegoś większego w swym życiu?