Słuchając Franciszka

Skarb ludzkości

01/08/18 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.