RORATY
Homilia do dzieci

W mocy Bożego Ducha (wprowadzenie)

03/12/18 ks. Łukasz Bąbelek
W tym roku, zgodnie z Programem duszpasterskim Kościoła w Polsce, rozważamy obecność Ducha Świętego, który działa w każdym człowieku. To działanie odkrywamy w Jego darach i owocach. Podczas tegorocznych Mszy Świętych roratnych chcemy rozważyć jak Duch Święty działa w człowieku poprzez swoje dary i owoce. Zapraszamy do pomocy Maryję, która jako pierwsza została napełniona mocą Ducha Świętego.
Towarzyszyć nam będzie Anioł Bazyli, ogrodnik, który będzie pokazywał owoce Ducha z boskiego ogrodu i będzie opowiadał o darach Ducha Świętego.
Podczas homilii chcemy poprowadzić dzieci drogą odkrywania owoców i darów. Celem będzie nie tylko ich poznanie i zrozumienie, ale także wprowadzenie w życie.
Homilie stanowią część projektu pomocy duszpasterskich, przygotowanych z myślą o tegorocznych roratach przez „Święty Wojciech Dom Medialny”. Parafie uczestniczące w projekcie, które zakupiły pomoce dla dzieci, będą rozdawać po każdych roratach trzy ogniwa, z których dzieci utworzą kolorowy łańcuch do zawieszenia na choince w kościele lub w domu. Każdego dnia jedno z trzech ogniw (części łańcucha choinkowego), które otrzymają dzieci symbolizować będzie owoc lub dar Ducha Świętego, a dwa pozostałe dzieci będą mogły wykorzystać jako łączniki przy tworzeniu całego łańcucha (zob. kolorową reklamę wewnątrz tego numeru „Biblioteki Kaznodziejskiej”).
Zestawy dla dzieci można zamawiać poprzez strony internetowe www.bkaznodziejska.pl i www.swietywojciech.pl oraz telefonicznie +48 603 154 517 lub 61 659 37 56. Tam też można uzyskać więcej informacji na temat pomocy duszpasterskich, przygotowywanych przez „Bibliotekę Kaznodziejską”, „Mały Przewodnik Katolicki” i „Święty Wojciech Dom Medialny”.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.