1 niedziela Adwentu
Sugestia programowa

Sugestie programowe

02/12/18
W Eucharystii Chrystus „przychodzi z wielką mocą” Ducha Świętego, aby dodać wiernym otuchy i odwagi
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Eucharystia, w której uczestniczą wierni, jest uobecnieniem krzyża i zmartwychwstania – zwycięskiej walki Jezusa ze złem. Dlatego tu i teraz powinni „nabrać ducha i podnieść głowy”, aby podjąć walkę dni ostatnich (por. KKK 672). Ich eucharystyczna postawa określona jest w refrenie psalmu responsoryjnego: „Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę”. Trzeba także przypomnieć wiernym, że liturgiczna modlitwa chrześcijan przeniknięta jest zwycięskim tytułem „Pan”, „czy to będzie zaproszenie do modlitwy: «Pan z wami», czy jej zakończenie: «Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa»” (KKK 451).
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Czerpiąc moc z Eucharystii, wierzący zostają przygotowani do znoszenia wszelkich trudności ich osobistego życia i świadczenia o Bogu, pamiętając, że jest w nim ciągle obecny Bóg, który prowadzi do wypełnienia swoje dzieło zbawienia.
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.