Polecamy

2 niedziela Adwentu

Sugestia programowa
09/12/18 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W świetle tekstów lekcjonarza można wskazać na Eucharystię jako na misterium „przejścia” od krzyża do zmartwychwstania, od smutku zasiewu do radości zbioru plonów, od przygnębienia niewoli do życia w pełnej wolności.
Homilia do dorosłych
09/12/18 Michał Piotr Gniadek
Działalność Jana Chrzciciela jest tego doniosłym przykładem. Wiemy, jak narażał się swoją posługą słowa tym, którzy mieli wpływy i nie kierowali się we własnym życiu moralnością, i jakim męczeństwem zakończyło się jego ziemskie życie. Jak zatem w świetle powyższego rozumieć słowa Izajasza?
Homilia do dorosłych
09/12/18 ks. Mariusz Pohl
Człowiek pewny siebie, syty, zdrowy i bogaty nie potrzebuje Boga do niczego. Radzi sobie świetnie sam. Ale człowiek, który pomimo zabiegów, starań i wysiłku doświadczył jednak swojej bezradności, inaczej zaczyna patrzeć na siebie, na życie i na Boga. Nie chodzi o to, żeby wiara miała być wymuszana i warunkowana trwogą, ale jest pewne, że trudności sprzyjają otwarciu się na Boga...
Homilia do dorosłych
09/12/18 ks. Tomasz R. Kubak
Dziś w pierwszym czytaniu słyszymy Boga, który zaprasza Jerozolimę, miasto – symbol społeczności Izraela, aby odrzuciła „szatę smutku”. Ma ją zdjąć, złożyć i odłożyć. Szata smutku, wór pokutny, to ubranie, które zakładało się w czasie odprawiania rytualnej pokuty, gdy poszczono i modlono się. Pierwszym zadaniem tego aktu religijnego było odnowienie relacji osoby pokutującej z Bogiem oraz społecznością Izraela, ludem Boga...
Homilia do młodzieży
09/12/18 s. Urszula Kłusek SAC
Ewangelia jest żywym słowem Boga i zawsze ma nam coś „zbawiennego” do powiedzenia. Po drugie słowa Ewangelii mają moc sprawczą i jeśli przyjmujemy je z wiarą, mają zdolność przemieniana naszych serc i naszego życia. Po trzecie przesłanie Ewangelii zawsze jest aktualne. Możemy więc spokojnie powiedzieć, że dzisiaj w określonym kontekście naszego życia, naucza nas św. Jan Chrzciciel...
Homilia do dzieci
09/12/18 ks. Konrad Zygmunt
Musimy pamiętać – że lampiony przypominają nam o czymś bardzo ważnym – czyli o drodze do Pana Jezusa! A skoro tak jest to – to teraz wszyscy powinniśmy się zastanowić jak te nasze drogi do Pana Jezusa wyglądają. Jest to pytanie nie tylko dla dzieci – dla wszystkich: czyli i dla dzieci i dorosłych!