2 niedziela Adwentu
Sugestia programowa

„Nadprzyrodzona mądrość kształtuje czyny chrześcijanina” – jego nadzieję

09/12/18 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W świetle tekstów lekcjonarza można wskazać na Eucharystię jako na misterium „przejścia” od krzyża do zmartwychwstania, od smutku zasiewu do radości zbioru plonów, od przygnębienia niewoli do życia w pełnej wolności.
Eucharystia jest chwilą „przywdziewania chwały Pana” – przyoblekania się w Jego świętą moc. Otrzymujemy w niej „pokarm duchowy”, który pomaga „mądrze” oceniać sytuacje naszego życia – co w nim jest naprawdę, tzn. trwale dobre (por. modlitwa po Komunii). Eucharystia jest mocnym momentem historii zbawienia, w którą wpisane jest nasze codzienne życie. Historia ta kontynuowana będzie zatem także po zakończeniu Eucharystii. To w celebracji liturgicznej „przez moc Ducha Świętego” wierni stają się „bogaci w nadzieję” (por. Rz 15, 30).
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.